ODRŽANA PREZENTACIJA „ZAŠTITA MORA CRNE GORE“

11 okt 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, organizovao je dana 11. oktobra 2018. godine, prezentaciju pod nazivom „Zaštita mora Crne Gore“ (Protection of the Marine Environment of Montenegro). Prezentacija je održana u zgradi Opštine Tivat, u prisustvu velikog broja predstavnika marina, lokalnih samouprava sa prostora crnogorskog primorja, obrazovnih ustanova i drugih organizacija, koje su prepoznate kao ciljna grupa za sveobuhvatno djelovanje na očuvanju mora.

Prisutnima se obratila Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, koja je sve pozdravila i ukazala na važnost očuvanja esencijalnog segmenta životne sredine kakvo je more. Ukazala je na činjenicu da je značaj mora izuzetan i odražava se u zdravstvenoj, ekonomskoj i psihološkoj povezanosti, zbog čega je neophodno njegovo očuvanje. Takođe je istakla činjenicu da je Opština Tivat usmjerena na spriječavanju zagađenja mora, te da zaštita mora zauzima važno mjesto u planskim dokumentima i aktivnostima, kao i obrazovanju, čemu se posvećuje posebna pažnja.

Nakon uvodnog obraćanja prezentaciju je održao gospodin Ričard Džordž, entuzijazista i kapetan broda „Chance Discovery“, koji je objasnio značaj mora po čovjeka, uticaje koji doprinose zagađenju mora, kao i neophodnost djelovanja na prevenciji zagađenja i čišćenju mora i priobalja. Upoznao je prisutne sa zabrinjavajućim činjenicama o količinama plastičnog otpada koji dospijeva u more i njegovim daljim štetnim djelovanjem po ekosistem. Takođe je govorio o štetnim hemijskim materijama koje često vode porijeklo sa plovila, a koje isprva predstavljaju oblik zagađenja koji je najčešće prekasno vidljiv. Na kraju je ukazao na naročiti značaj kontinuirane edukacije svih članova društva koja treba da bude usmjerena na spriječavanju dospijevanja otpada u more, kako bi sačuvali jedinstvene prirodne vrijednosti Mediterana.

slika4

slika3

 

 

post slika