Održana VIII sjednica Skupštine opštine Tivat

03 mar 2023

Andrija Petković i Jovan Brinić imenovani za potpredsjednike Opštine Tivat

Na VIII zasijedanju Skupštine opštine Tivat, na predlog predsjednika opštine Željka Komnenovića, a uz saglasnost većine odbornika, za potpredsjednike Opštine Tivat, imenovani su dr Andrija Petković i Jovan Brinić.

Detalji iz biografije dr Andrije Petkovića

Doktor političkih nauka Andrija Petković rođen je 1974. godine u Kotoru. Diplomske i magistarske studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka na temu “Političke partije u Crnoj Gori u procesu evropskih i evroatlantskih integracija”. Dugogodišnji je novinar, publicista i pisac, aktivan u političkom i društvenom životu. U više navrata bio je profesionalno angažovan na poslovima odnosa sa javnošću, kako u državnoj, tako i u lokalnoj upravi, ali i u privatnom sektoru. Radio je kao predavač na Fakultetu za mediteranske studije. Takođe, bio radijski urednik i voditelj, te saradnik i urednik brojnih časopisa. Objavio je šest zbirki poezije.

U prethodnim sazivima Skupštine opštine Tivat obavljao je funkciju odbornika,  a u prošlom  i predsjednika SO. Dr Andrija Petković je u istom periodu bio i potpredsjednik Skupštine Zajednice crnogorskih  Opština. Stalno je nastanjen u Tivtu.

Detalji iz biografije Jovana Brinića

Jovan Brinić rođen je 1982. godine u Kotoru. Diplomske i master studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Svoj radni angažman započinje 2007. godine kao član društva za upravljanje investicionim fondom. Nakon obavljanja pripravničkog staža, u Opštini Tivat nastavlja rad sve do 2014. godine, na poziciji savjetnika za budžet i šefa trezora u Sekretarijatu za finansije. U 2018. godini osniva porodični biznis iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Posjeduje sertifikat ovlašćenog računovođe Instituta računovođa i revizora Crne Gore, a završio je i brojne obuke Uprave za kadrove Crne Gore, između ostalih u oblastima javnih nabavki, opšteg upravnog postupka, poslovne korespondencije... Od 2015. do 2018. godine bio je član Savjeta MZ Krtoli. Govori engleski i italijanski jezik.

Posao sekretara Sekretarijata za finansije u Opštini Tivat obavljao je od 2020. do 2022. godine, a na mjesto potpredsjednika dolazi sa funkcije odbornika u aktuelnom sazivu SO Tivat.

Na VIII sjednici SO Tivat, kojom je predsjedavao predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković, većinom glasova data je saglasnost na Odluku Savjeta JU Centra za kulturu Tivat o imenovanju Gorana Božovića za poslovnog direktora te javne ustanove, a usvojene su i sljedeće odluke:

Plan i program rada JU Gradska biblioteka Tivat sa finansijskim planom za 2023. godinu, Godišnji program obavljanja komunalne djelatnosti za 2023 godinu PPOV Kotor - Tivat DOO, predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 1986/1, 1986/2 i 1990 KO Đuraševići radi polaganja 35 Kv kablovskog voda, predlog Odluke o proglašavanju kategorije, granica, statusa i režima zaštite u spomeniku prirode „Plaža Pržna“, predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa u Donjoj Lastvi, te predlog Odluke o davanju na korišćenje poslovne prostorije Doma kulture u MZ Lepetane, uz naknadu, Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.

Odbornici su usvojili Odluku o prestanku mandata članici Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat, Jovanki Vučetić, koja je podnijela ostavku zbog nespojivosti funkcije. Za člana Odbora direktora DOO “Vodovod i kanalizacija” Tivat imenovan je Jordan Adamović, koji nastavlja mandat svog prethodnika do isteka mandata tog saziva Odbora. Usvojena je Odluka o prestanku mandata jednom članu Odbora direktora DOO Autobuska stanica Tivat, kao i Odluka o razriješenju predsjednice UO JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat, Jovane Potežice, umjesto koje je imenovana Jovana Ninić.

post slika

Galerija