Oglas za rješavanje stambenih potreba dodjelom kredita

17 nov 2011

Oglas za rješavanje stambenih potreba putem dodjele kredita za lica koja bira ili imenuje Skupština opštine i Predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu - word

Prijava za dodjelu stambenih kredita - word