Usvojen budžet Opštine Tivat u vrijednosti od 18,6 miliona eura

29 mar 2022

Odbor povjerenika koji je imenovala Vlada Crne Gore, na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojio budžet Opštine Tivat za 2022. godinu u iznosu od 18.635.700 eura, čime je omogućeno normalno funkcionisanje organa lokalne uprave i nastavak realizacije kapitalnih projekata.

Predsjednik opštine Željko Komnenović istakao je da kapitalni izdaci planirani u okviru budžeta za 2022. godinu iznose preko 9,7 miliona eura, odnosno 51% ukupnog budžeta, što ovaj budžet čini razvojnim.

„Budžetska sredstva opredijeljena su za završetak puta MR2 prema Luštici, uređenje obalnog šetališta Belane, završetak radova u Cacovu, dječijeg igrališta u Donjoj Lastvi i svih onih projekata koji su od javnog značaja za građane Tivta.“

Komnenović je dodao da će usvajanjem budžeta sada biti omogućen i besplatan gradski prevoz za sve učenike, za šta je predviđeno 100.000 eura, dodavši da se stvaraju temelji za nastavak razvoja Tivta i nakon predstojećih vanrednih lokalnih izbora.

“Ono što je važno je da je onaj napor opozicije u Tivtu, da do usvajanja budžeta ne dođe, sada obesmišljen, jer grad i građani ne mogu i ne smiju biti taoci bilo čije politike, ideologija i namjera. Svi moramo raditi u korist grada, a ne protiv javnih interesa” poručio je Komnenović.

On je kazao da se ne smiju zanemariti i davanja za sport koja su u okviru budžeta za 2022. godinu uvećana za 100.000 eura i iznosiće čak 450.000 eura, kao i nevladin sektor koji sada može da očekuje isplate i davanja, a koja su zbog privremenog finansiranja bila blokirana.

Osim predsjednika opštine Komnenovića, sjednici su prisustvovali potpredsjednici Vladimir Arsić i Goran Božović, kao i sekretar za finansije Jovan Brinić, koji je povjerenicima tokom višesatne rasprave detaljno obrazložio predloženi budžet.

Kako je istaknuto, budžetom su predviđena najveća do sada izdvajanja za sport i nevladine organizacije, te značajno veći iznos za socijalna davanja, a njegovim usvajanjem omogućena je i isplata naknada građanima po osnovu štete od vremenskih nepogoda. Za razvoj lokalnog preduzetništva biće izdvojeno 50 hiljada eura više u odnosu na prethodnu godinu, a značajna sredstva – 325 hiljada eura, planirana su za ovogodišnje izdanje „Purgatorija“ koje organizuje Centar za kulturu. Veći budžet planiran je i za aktivnosti JU Muzej i Galerija, kao i za stručno usavršavanje zaposlenih u JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, dok se ove godine obustavlja finansiranje preduzeća Brand New Tivat.

Među najvećim izdacima u 2022. godini biće izmirenje nastupajuće rate kredita kod KfW banke koja iznosi čak 1.8 miliona eura, a od aprila kreće i isplata 3 miliona eura kredita koji je Opština Tivat podigla kod CKB banke prošle godine, za potrebe izgradnje saobraćajnice MR2 i isplatu pravosnažnih presuda vlasnicima zemljišnih parcela na lokaciji Klačina, na kojoj je izgrađeno Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Kako je navedeno, sredstva za isplatu ovog kredita biće obezbijeđena preko ušteda koje su u budžetu ostvarene zahvaljujući racionalizaciji lokalne uprave.

Članovi Odbora povjerenika pohvalili su predloženi budžet, a posebno su pozdravili napore lokalne samouprave u građenju kvalitetnijih odnosa sa strateškim investitorima i uspješnu naplatu komunalija u 2021. godini. Predsjednik Odbora Spasoje Ljesar kazao je da je usvajanjem budžeta donijeta najvažnija u setu odluka koje ovo tijelo treba da usvoji, jer time prestaje višemjesečna finansijska sputanost lokalne uprave.

Osim budžeta, Odbor povjerenika na današnjoj sjednici usvojio je i Izvještaj o ukupnim primicima i izdacima Opštine Tivat za prvu polovinu 2021. godine i imenovao diplomirane pravnice Marijanu Nikolić i Jadranku Joksimović za sekretara, odnosno člana Opštinske izborne komisije. Takođe, Odbor je konstatovao i prestanak funkcije Predsjednika Skupštine opštine Tivat dr Andriji Petkoviću i usvojio njegov zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu po prestanku funkcije.

post slika

Galerija