Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“

28 mar 2022

Opštine Tivat,  Kotor, Budva, Herceg Novi i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će se održati po sljedećem rasporedu:

  • - 4-5. april 2022. godine, Mala sala Opštine Herceg Novi (Trg Maršala Tita br. 2), Herceg Novi
  • - 6-7. april 2022. godine, Omladinski klub (TQ Plaza), Budva
  • - 11-12. april 2022. godine, Mala sala Opštine Tivat

Obuke će biti organizovane zasebno za NVO sa terirorije Herceg Novi i Budva, dok će za NVO iz Kotora i Tivta obuka biti organizovana u Tivtu.

Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) za NVO sa području Klastera Coastal Mates – Opština Tivat, Opština Kotor, Opština Budva i Opština Herceg Novi.

Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na na veb stranicama Budva www.budva.me, Herceg Novi www.hercegnovi.me, Kotor www.kotor.me i Tivat www.opstinativat.me. Kao što je Konkursom predviđeno, 31. marta i 1. aprila 2022. biće održani Info dani na teritoriji svake od opština Klastera (Tivat, Kotor, Budva i Herceg Novi), kada će biti NVO predstavnicima bliže pojašnjena pravila Konkursa, nakon čega će se, takođe, za sve zainteresovane održati i dvodnevna obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje obuče za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD2 Konkurs Klastera Coastal Mates.

Očekuje se da učesnici sa sobom donesu lap-top zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt Dnevnog reda i ostale informacije relevantne za obuku. Takođe, na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon dvodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.

Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite najkasnije do četvrtka, 31. marta do 10:00 sati, na jednu od sljedećih email adresa:

Napominjemo da je zbog aktuelne epidemiološke situacije sa COVID-19 virusom u Crnoj Gori učešće na obuci ograničeno, te neprijavljenim učesnicima neće  biti omogućeno učešće. Tokom cijelog trajanja obuke učesnici se moraju pridržavati pravila i mjera protiv širenja epidemije koje su na snazi, a prije svega:

  • - U prostorijama održavanja obuke biće primjenjene mjere maksimalnog broja učesnika u zatvorenom prostoru, socijalne distance, sredstva za dezinfekciju i nošenja maski;
  • - Ostale mjere nadležnih organa koje su na snazi.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. godine kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDPa i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Opšti cilj ReLOaD programa je, kao i u prethodnoj fazi, jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija.

U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena I na poboljšanje položaja mladih na lokalnom nivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Gore pomenute aktivnosti ReLOaD2 programa u Crnoj Gori realizovaće se u pet klastera opština u Crnoj Gori:

  1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,
  2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,
  3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,
  4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,
  5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.

Pozivno pismo - WORD