Okrugli sto u okviru aktivnosti u projektu « Rehabilitacija i resocijalizacija korisnika psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori »

03 feb 2014

Predstavnici i eksperti iz oblasti rehabilitacije i resocijalizacije korisnika PAS-a  u petak su prisustvovali Okruglom stolu kao jednoj od aktivnosti u okviru projekta  „Rehabilitacija i resocijalizacija osoba zavisnih od droga u Crnoj Gori“.On je podržan od strane EU kroz program "Capacity Building and Support to Local Self- Government for Implementation of Municipal Development Grants" a aplicirala je JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorice  u partnerstvu sa Opštinom Podgorica, Opštinom Tivat, Opštinom Nikšić, Zajednicom  Opština i NVO 4 Life .Opštinu Tivat predstavljala je mr.Darka Ognjanović koja je i clan Tima koji će raditi na stručnom programu rada novog Centra za zavisnice i koji će uskoru u okviru strudijske posjete Hrvatskoj , posjetiti i hrvatske Centre kako bi se bliže upoznali sa metodologijom i načinom njihovog rada.
U sklopu projekta predviđeno je izrada analize trenutnog stanja u oblasti tretmana osoba zavisnih od droga, sa akcentom na žene zavisnice od psihoaktivnih supstanci, čiji rezultati će biti korišteni u sklopu ulazne studije „Položaj zavisnika u crnogorskom društvu - trenutno stanje i perspektive“.Osim  predstavnika Nacionalnog Odjeljenja za droge , Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, JU Podgorica, NVO i predstavnika relevantnih ministarstva (socijalnog staranja, zdravlja, ljudskih i manjinskih prava, pravosuđa), centara za socijalni rad, psihijatrijskih klinika, zdravstvenih centara, metadonskih centara i medija, učešće su uzeli i predstavnici opštinskih Kancelarija za preveciju bolesti zavisnosti.