Okrugli sto „Učešće mladih u Crnoj Gori”

27 okt 2010

Cilj okruglog stola bio je upoznavanje učesnika sa osnovnim pojmovima i principima učešća mladih, u odnosu na evropske i crnogorske regulative, kao i kreiranje zaključaka o aktuelnom stanju, i preporuka za buduću praksu u ovoj oblasti

Okrugli sto je jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta ’’Društveno osnaživanje mladih’’. Projekat implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u partnerstvu sa Upravom za mlade i sport (Kancelarija za mlade) a finansijski je podržan od  strane italijanske kooperacije.

Na okruglom stolu,  soc.Darka Ognjanović  prezentovala je rad Opštine Tivat na polju omladinske politike i aktivnosti za mlade, takođe je predstavljen rad Kancelarije za prevenciju narkomanije i pitanja mladih.

Na skupu je bilo 20 učesnika iz opština Kotor , Budva i Herceg Novi.

 

 

post slika