OKTOBAR 2019

01 okt 2019

- 31.10.2019. - Ugovor o izvođenju radova_"Vukotić Trejd" d.o.o. - br. 1902-404-45/12 - PDF

- 25.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_"ASFALT-BETON GRADNJA" d.o.o. - br. 1902-404-40/10  - PDF

- 24.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_"CIVIL ENGINEER" D.O.O. - br. 1906-404-118/7 - PDF

- 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_"SISTEM - MNE" d.o.o. - br. 1906-404-117/7 - PDF

- 23.10.2019.- Ugovor o pružanju usluga_" SISTEM - MNE" d.o.o. - br. 1906-404-116/8 - PDF

- 08.10.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"Geo Sistem" d.o.o. - br. 1906-404-121/8 - PDF

- 07.10.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"GKM" d.o.o. - br. 1906-404-126/5 - PDF

- 04.10.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"GKM" d.o.o. - br. 1906-404-108/8 - PDF

- 04.10.2019. - Ugovor o pružanju usluga_"GKM" d.o.o. - br. 1906-404-109/9 - PDF

- 03.10.2019. - Ugovor o nabavci robe i usluga_"Cema" d.o.o. - br. 1906-404-124/6 - PDF

- 02.10.2019. - Ugovor o nabavci robe_"Tehnotekstil" d.o.o. - br. 1906-404-110/7 - PDF 

- 01.10.2019. -Ugovor o izvođenju radova_"GKM" d.o.o. - br. 1902-404-34/8 - PDF