OMLADINSKI UGLOVI KAO INFO TAČKE U TIVATSKIM ŠKOLAMA

04 mar 2016

Po planu i programu  rada Kancelarije za prevenciju i bolesti zavisnosti za 2016. godinu   organizovane su prve prezentacije u O.Š.“Drago Milović „ i SMŠ „Mladost“ sa ciljem bližeg upoznavanja mladih sa programskim i slobodnim aktivnostima Omladinskog kluba Tivat .Osmišljena su dva Omladinska ugla koja su smjestena u amfiteatrima tivatskih skola a koji ce sluziti kao info tacke i koje ce vrsnjacki edukatori/ke posjecivati jednom sedmicno-srijedom,na velikom odmoru .Vrsnjacki edukatori/ke ce tokom posjeta info tačkama promovisati kako aktivnosti omladinskog kluba tako i aktivizam tj. ukljucenost mladih u aktivnosti koje mogu da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,kada govorimo o konceptu Omladinskog rada u klubovima i potrebama mladih.
Takođe, juče je održana i prva vršnjačka radionica u saradnji sa đačkim parlamentom SMŠ „Mladost“.Vršnjačke edukatorke Ana Ašanin i Anja Andrić su održale vršnjačku radionicu na temu „Cyber nasilja“ koja je prepoznata kao gorući problem u društvu danas.Takođe,djeca i mladi s obzirom na mogućnost pristupa internetu najosljetljivija su grupa i česte žrtve ove vrste nasilja a da nisu ni svjesni te činjenice.Ovo je prva radionica na terenu,planiramoje  jos niz radionica na teme pozitivne komunikacije,smanjenja predrasuda,prevencije rizičnih ponašanja i vršnjačkog nasilja po školama.

post slika