SASTANAK SA DIREKTOROM FC “DISTRIBUCIJA CRNE GORE” REGION 5

04 mar 2016

Danas je u Tivtu održan sastanak na kojem su prisusutvovali Predsjednik opštine  Ivan Novosel,  predsjednica OIK-a  Jovanka Laličić i direktor FC  „Distribucija Crne Gore „ Region 5  Miodrag  Milić.  Sastanak je  upriličen povodom predstojećih lokalnih izbora u Tivtu i potrebe normalnog funkcionisanja  električnih indetifikatora birača  na dan izbora na svim biračkim mjestima u opštini Tivat .Direktoru  Miodragu Miliću je sugerisano  da na dan izbora 17 aprila obezbijedi  pojačano dežurstvo na terenu kako bi se predupredio prekid napajanja električnom energijom, odnosno promptno djelovalo ukoliko  dođe do prestanka napajanja električnom energijom naše opštine. Direktor Milic je pružio uvjeravanja da  će sa njihove strane biti preduzete sve potrebne radnje kako bi se obezbijedilo normalno napajanje, i istakao da je april mjesec  najpovoljniji što se tiče funkcionisanja sistema, da je opterećenje mreže u ovom mjesecu mnogo manje i da će toga dana izbjeći bilo kakve  radove na mreži koji bi značili potrebu prekida  redovnog napajanja.   Preporučio je da se sa  ovakvim zahtjevom obratimo i „Elektroprenosu Crne Gore“ kako bi slične aktivnosti i oni preduzeli na sam dan izbora kada su u pitanju objekti za napajanje  koji su  u njihovoj nadležnosti Na sastanku je razgovarano i o mogućnostima obezbjeđivanja potrebnog broja agregata koji bi za duži,  ili jačih UPS  koji bi bar na kratko mogli  da nadomjeste eventualni  prekid električne energije na biračkim mjestima .

post slika