2016

04 mar 2016
  • ONLINE PR I KRIZNO KOMUNICIRANJE - detaljnije
  • PAN ZA USPOSTAVLJANJE FMC - TIVAT, 28.11.2016. - detaljnije
  • JAČANJE NIVOA SVIJESTI O FENOMENU TRGOVINE LJUDIMA NA LOKALNOM NIVOU - Bar, 01.06.2016. - detaljnije
  • IZRADA POSEBNIH PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA - Bar, 28.04.2016. - detaljnije
  • UPRAVLJANJE RIZICIMA - Tivat, 11.03.2016. - detaljnije
  • JAČANJE KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U JUGOISTOČNOJ EVROPI - Budav, 22-24.02.2016.godine. - detaljnije