Opština Tivat i NVO „Naša akcija“ zajedno u projektu „YOUth Drive“

26 okt 2020

Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorica NVO „Naša akcija“ Patricia Pobrić, potpisali su danas Sporazum o saradnji na projektu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, „YOUth Drive“ (punog naziva eng. „YOUth Drive - Program for raising awareness on proper waste management and empowering legislators for taking action“). U pitanju je projekat koji brojnim aktivnostima spaja Boku Kotorsku i Županiju Zapadnohercegovačku, sa ciljem zaštite životne sredine kroz poboljšano upravljanje otpadom i dosljednu primjenu principa energetske efikasnosti.

Projekat, koji je podržala Evropska komisija, vrijedan je 279.200,48€ i obuhvatiće 7 zajednica/opština: Ljubuški, Grude, Posušje, Široki Brijeg, Herceg Novi, Tivat i Kotor. Projekat će trajati od 15 novembra 2020. do 15. maja 2021. godine.

Imajući u vidu da smo turistička destinacija, pitanja zaštite životne sredine i tretmana različitih vrsta otpada, od ključnog su značaja, a ovakvi projekti podržani od strane Evropske Unije su nam prijeko potrebni“, istakao je predsjednik opštine Tivat.

Voditeljica projekta, Patricia Pobrić napomenula je, da je cilj projekta ojačati sposobnosti za primjenu standarda zaštite životne sredine i energetske efikasnosti na lokalnom nivou, te da se „opštinama koje su uključene u projekat nudi jedinstvena prilika rješavanja ovog pitanja“.

Projektom su definisana dva seta aktivnosti: aktivnosti koje se tiču samog procesa upravljanja otpadom i aktivnosti koje su usmjerene na mlade i javnost. Kada je u pitanju proces upravljanja otpadom biće sprovedene analize stanja u vezi tretmana otpada, zagađenosti vodotokova i karakteristika ilegalnih deponija, analiza postojećih regulativa za upravljanje otpadom, planske i strateške dokumentacije, postojeće infrastrukture, izrada preporuka na regionalnom i lokalnom nivou.

Aktivnosti sa mladima i javnošću podrazumijevaće izradu informativnog materijala za učenike, izradu digitalne platforme, edukativne info-sesije u školama, promo kampanju na društvenim mrežama, višednevne edukativne događaje.

Učešćem u ovom projektu Opština Tivat dobiće: konkretnu analizu i preporuke iz predmetnih oblasti, učešće u nizu aktivnosti koji za cilj imaju podizanja svijesti o važnosti zaštite životne sredine i primjene principa energetske efikasnosti, priliku da učenici osnovnih i srednjih škola učestvuju u brojnim edukativnim događajima. Opštini će biti poklonjene kante za elektronički otpad, kontejner, a procijenjena vrijednost pomenutog je oko 14.000€.

post slika