OPŠTINA TIVAT OBEZBIJEDIĆE BESPLATNE UDŽBENIKE ZA UČENIKE PRVA TRI RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

21 jun 2019

Opštinski Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti obezbijediće komplete udžbenika za učenike prvog, drugog i trećeg razreda osnovnih škola sa područja opštine Tivat.

Za razliku od prethodnih godina, kada je Opština Tivat na ovaj način pružala podršku đacima prvacima, školske godine 2019/2020 biće obuhvaćeni svi učenici prvog ciklusa, odnosno prva tri razreda osnovne škole.

Učenici pripadnici RE populacije dobiće besplatne udžbenike kao vid podrške nadležnog ministarstva, kao što je bila praksa i do sada.

post slika