OPŠTINA TIVAT PARTNER NA PROJEKTU “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK”

22 aug 2019

Opština Tivat učestvovaće, kao partnerska organizacija, u projektu “Evropska osa zapad-istok” (European Axis West-East). Ovaj projekat se finansira iz sredstava Evropske Unije u okviru programa Evropa za građane, potprogram 2: Demokratski angažman i učešće u građanskim inicijativama.

Cilj projekta je stvaranje uslova za trajnu saradnju između gradova zapadne i istočne Evrope. Projekat omogućava susret i prezentaciju gradova sa različitim istorijskim, kulturnim, ekonomskim i društvenim modelima iz zapadne i istočne Evrope, međusobno povezivanje i razmjenu informacija i iskustava, diskusiju i dogovor oko zajedničke saradnje na bazi interesa prepoznatih kroz dijalog na generacijskom, kulturološkom, ekonomskom i administrativnom nivou.  U okviru projekta, partneri će poptisati memorandum o saradnji koji formuliše zajedničke interese i želju za saradnjom.

Aktivnosti projekta su 6 građanskih foruma u 5 zemalja, u prvoj nedelji septembra 2019. i trodnevna međunarodna konferencija “Evropska Osa Zapad-Istok”, koja će biti održana 6-8. septembra 2019. u Sremskim Karlovcima, a na kojoj će opština Tivat uzeti aktivno učešće.

Period trajanja projekta je 21 dan, dok je finansijska vrijednost oko 25 000 eura. Vodeći partner projekta je udruženje Dunav 1245- Sremski Karlovci, a pored Opštine Tivat partneri su: Opština Sremski Karlovci (Srbija), Opština Toreš Novaš (Portugalija), Mestna obćina Novo mesto (Slovenija), DRPD Novo mesto (Slovenija), Općina Erdut (Hrvatska), PORC, Dalj (Hrvatska), Grad Ludbreg (Hrvatska), KUD „Anka Ošpuh“, Ludbreg (Hrvatska).