USVOJENE ODLUKE SA XXX SO TIVAT

22 aug 2019

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2019.godine - dalje
2. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Branku Briniću - dalje
3. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Dragu Miloviću - dalje
4. Odluka o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče Antu Staničiću - dalje
5. Odluka o izmiještanju spomen-ploče poginulim radnicima “Arsenala” Tivat - dalje
6. Odluka o izmještanju spomen – ploče sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat - dalje
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanju javnim prostorom za parkiranje vozila DOO Parking servis Tivat - dalje
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli dobiti DOO Parking servis Tivat - dalje
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora - dalje
10. Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Autobuska stanica Tivat za 2018.godinu - dalje
12. Odluka o usvajanju Plana zaštite od zemljotresa - dalje
13. Zaključak o prihvatanju Informacije u vezi kratkoročnog zaduživanja Opštine Tivat - dalje
14. Odluka o pokretanju postupka izgradnje stambenih objekata - dalje
15. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 163 i 164 KO Donja Lastva radi polaganja elektro kabla - dalje
16. Odluka o pristupanju kupovine zemljišta - dalje
17. Odluka o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dnevni Centar - dalje
18. Odluka o imenovanju Žirija za dodjelu Novembarske nagrade, Nagrada i Javnih priznanja - dalje
20. Tonski zapis_08.2019.Sjednica Skupstine - dalje