OPŠTINA TIVAT POKRENULA ANDROID APLIKACIJU SISTEMA 48

07 jun 2017

Juče je zvanično u rad puštena android aplikacija Sistem 48 – Opština Tivat. Aplikaciju je moguće preuzeti sa Google Play Store-a pod imenom Sistem 48 – Opština Tivat, a link za preuzimanje se nalazi i na web portalu tivat.sistem48.me.
„Izrada aplikacije za pametne mobilne uređaje koji rade na Android platformi predstavlja uspješan nastavak realizacije i nadgradnju projekta Sistem 48 i dodatni napor Opštine Tivat ka poboljšanju pružanja usluga građanima. Putem aplikacije prijavljivanje komunalnih problema još je dostupnije i jednostavnije, i predstavlja dokaz da Opština Tivat osluškuje potrebe zajednice i prati razvoj savremenih informacionih tehnologija. Korišćenjem aplikacije očekujemo frekventniju upotrebu Sistema 48 u narednom periodu“, saopštio je ovim povodom Goran Božović, rukovodilac Službe za informacione sisteme i zajedničke poslove u Opštini Tivat.

Korišćenje aplikacije je krajnje jednostavno. Prijavu je putem aplikacije moguće evidentirati i dok je uređaj bez internet konekcije (off-line). Po ostvarivanju internet konekcije, unešeni i snimljeni podaci se po automatizmu ili na zahtjev sa mobilnog uređaja sinhronizuju sa serverom Sistema 48 Opštine Tivat, i postaju dostupni operaterima na obradu i korisnicima na uvid „on-line“ i kroz samu aplikaciju.
Nova funkcionalnost dodata u mobilnoj aplikaciji je dio „Moje prijave“, putem koje korisnik može da vidi prijave koje je sam kreirao na svom mobilnom uređaju, kao i status slanja. Pored toga u dijelu „Moje prijave“ prikazuju se i promjene statusa prijave i poslati odgovori od strane operatera, o čemu korisnik dobija notifikaciju na svom mobilnom uređaju.
Dodatni benefit korišćenja mobilne aplikacije „Sistem 48“ leži u mogućnosti automatskog određivanja lokacije na Google mapama (ukoliko je na mobilnom uređaju ova opcija uključena) uz korišćenje GPS pozicioniranja u momentu unosa nove prijave. Takođe, omogućen je unos fotografija iz galerije uređaja, kao i direktno fotografisanje na licu mjesta putem kamere mobilnog uređaja tokom unošenja nove prijave. Poslate fotografije uz prijavu od sada se prikazuju i javno na web portalu sistema.
U prvih devet mjeseci rada sistema evidentirano je 400 prijava o čega je 361 prijava zatvorena uspješno, 4 neuspješno, za 29 prijava utvrđena je nenadležnost lokalnih službi, dok je 6 prijava odbijeno kao nevalidno. Razvrstano po službama broj prijava je slijedeći:
• Vodovod i kanalizacija d.o.o. – 143 prijave (dominantan problem pucanja cijevi)
• Komunalno d.o.o. – 132 prijave (najviše u oblasti javne rasvjete i rupa na ulicama)
• Komunalna policija – 49 prijava (najviše u oblasti nepropisnog parkiranja)
• Služba za inspekcijeske poslove – 28 prijava (najviše u oblasti nelegalne gradnje)
• Azil – 19 prijava (problem pasa lutalica)
Računajući validne prijave za koje su lokalne službe nadležne uspješnost rješavanja prijavljenih problema je 98,90 % što znači da službe efikasno rješavaju probleme u svojoj nadležnosti, te da sistem postiže svrhu postojanja. U narednom periodu, naročito zahvaljujući android aplikaciji, očekuje se sve veći broj prijava putem Sistema 48, kao modernog kanala komunikacije u skladu sa savremenim načinom života građana.


O Sistemu 48:
„Sistem 48” predstavlja jedinstven informacioni sistem uz pomoć kojeg se u roku od 48 sati rješavaju komunalni problemi po prijavi građana ili se makar dobija povratna informacija o istom. Građani mogu putem web aplikacije, mailom, putem SMS-a ili Vibera, telefonskim putem, a od sada i putem android aplikacije, prijaviti komunalni problem tokom 24 sata 365 dana u godini (ali i ličnim dolaskom u Opštinu Tivat u toku radnog vremena). Nadležne službe za rješavanje problema izlaze na teren i u roku od 48 sati građanin dobija informaciju o statusu rješavanja prijavljenog problema. Rok od 48 časova teče od trenutka validacije prijave od strane administratora sistema.

post slika