OPŠTINA TIVAT U KAMPANJI „POMOZIMO IM DA NAUČE NEŠTO DRUGO“

16 dec 2011


Opština Tivat je u saradnji sa Ombudsmanom Crne Gore počela sa kampanjom “Pomozimo im da nauče nešto drugo“ u cilju podizanja javne svijesti o štetnosti ove pojave.

U okviru kampanje koja se odnosi na zaštitu djece od ekonomske eksploatacije i imajući u vidu ozbiljnost problema dječijeg prosjačenja , kao i posledice i rizike koje život na ulici nosi kako za dijete tako i za društvo u cjelini , Opština Tivat se pridružila Skupštini Crne Gore Odboru za ljudska prava i slobode I Kancelariji Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i u cilju podizanja javne svijesti postavila bilbord na ulazu u Tivat sa idejnim rješenjem koji je osmislila Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore zajedno sa Obudsmanima iz regiona.

Bilbord će biti postavljen od 15 decembra do 15 januara a očekuje se priključenje i ostalih lokalnih samouprava u kampanji zaštite djece od ekonomske eksploatacije.

post slika