Završena javna rasprava o nactu budžeta Opštine za 2012.godinu

16 dec 2011

Danas je održan okrugli sto sa oragnima uprave, čime se završava javna rasprava o nactu budžeta Opštine za 2012.godinu, koja je počela 09.12.2011. Javne rasprave su održane sa javnim preduzećima i ustanovama, mjesnim zajednicama, političkim partijama, NVO i organima uprave, a emitovana je i specijalna emisija na radio Tivtu.

Radnim sastancima prisustvovali su predsjednik,potpredsjednici,rukovodioci organa lokalne uprave,  i veliki broj zainteresovanih predstavnika spomenutih organizacija. Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj će uz konsultacije s predsjednikom opštine izvršiti usaglašavanje buđeta sa prispjelim zahtjevima i prijedlog budžeta dostaviti Skupštini na usvajanje.

post slika