OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

12 feb 2014

– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost – PDF


– Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj – dalje


STAMBENO


 KOMUNALNO


SAOBRAĆAJ