OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost

12 feb 2014

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za komunalne poslove, saobraćaj i energetsku efikasnost - PDF


- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Sekretarijata za komunalno stambene poslove i saobraćaj - dalje


STAMBENO


 KOMUNALNO


SAOBRAĆAJ