OPŠTI AKTI I PROPISI ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE – Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

12 feb 2014

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost – dalje


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost – dalje


Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji Opštine Tivat – dalje


– Lokalni akcioni plan za biodiverzitete 2018 -2023 – plan

– Lokalni akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivatzaključak     plan
  (6 sjednica SO Tivat od 28.12.2012)


– Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2017. do 2021. godine – PDF


Lokalni plan zaštite životne sredine za period 2011 – 2015. godine – WORD
  (17 sjednica SO Tivat od 24.06.2011)