Opština Tivat – dobila i nagradu

20 nov 2009

Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori je dio šireg programa "Jačanja kapaciteta lokalne samouprave u Crnoj Gori". Program je iniciran od strane Savjeta Evrope i Evopske agencije za rekonstrukciju a sprovodi ga Zajednica opština Crne Gore i Ministrastvo unutrašnjih poslova i javne uprave sada uz pomoć OEBS-a.

Osnovni cilj programa je da se utvrdi, javno nagradi i prenesu najbolje prakse među lokalnim zajednicama u Crnoj Gori. Program omogućava da se indentifikuju najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u ključnim oblastima iz njihove nadležnosti.

Ove godine prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogle su se podnositi u tri tematske oblasti

  • Učešće građana u procesu pripreme, donošenja i realizacije odluka na lokalnom nivou

  • Unaprijeđenje i zaštita životne sredine

  • Pružanje usluga

Opština Tivat je konkurisala u oblasti teme "Učešće građana u prosecu pripreme, donošenje i realizacije odluka na lokalnom nivou" sa praksom Izmjena Poslovnika o radu Skupštine i korišćenje slobodne stolice.

Opštine su podnijele ukupno 18 prijava od kojih je Izborni panel napravio uži izbor od 8 prijava i na jučerašnjem sastanku od 8 prijava izabrao je po jednu najbolju praksu u svakoj oblasti. U oblasti učešća građana u vršenju javnih poslova prvu nagradu dobila je opština Tivat za praksu "Izmjena Poslovnika o radu Skupštine i korišćenje slobodne stolice", u oblasti unaprijeđenja i zaštite sredine opština Herceg Novi sa praksom  "Reciklažno dvorište sa transfer stanicom" a u oblasti pružanja usluga opština Danilovgrad sa praksom "Jedinstvena baza podataka i poresko knjigovodstvo".

Kriterijum za izbor Najbolje prakse su: uspješnost, transparentnost i učešće,relevantnost-adekvatnost, prenosivost- primjenjivost i održivost a broj prijavljenih najboljih praksi govori o takmičarskom duhu koji se na ovaj način razvija među lokalnim zajednicama.

Ceremonija dodjele nagrada opštinama biće upriličena od strane ZOCG i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave.

 

Za kabinet

Jovanka Laličić