Otvoren Biznis info centar u Tivtu uz podršku Norveške

07 okt 2022

Biznis info centar u Tivtu, čije osnivanje je podržala Kraljevina Norveška kroz projekat „Norveška za vas – Crna Gora“, danas je svečano stavljen u funkciju. Ova opštinska jedinica obezbijediće efikasnu, fleksibilnu i proaktivnu podršku preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) i onima koji žele da otpočnu poslovanje, kroz pružanje informacija i savjetodavne podrške, što će doprinijeti većem zapošljavanju, unapređenju poslovnog ambijenta i ekonomskom razvoju Tivta.

Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović kazao je da se realizacijom ovog projekta ostvaruje vizija Opštine da ponudi nove poslovne koncepte i gradi bolji poslovni ambijent u Tivtu. “Ideja osnivanja Biznis info centra u skladu je sa agendom razvoja Tivta i naporima u otvaranju novih radnih mjesta. To će doprinijeti i stvaranju novog poslovnog ambijenta u našoj opštini. Već postoji značajno interesovanje za korišćenje Biznis info centra, a Opština Tivat nastaviće da ga podržava”, poručio je Komnenović.

BIC će biti podrška ostatku lokalne administracije, ali i ostalima, prije svega privrednim subjektima i zainteresovanim stranama u Tivtu,  u pružanju informacija koje se odnose na pripremu i realizaciju konkretnih projekata i prijedloga projekata. Kroz obezbijeđivanje uslova ili informacija vezanih za potrebne obuke, treninge i jedan vid konsultantskih usluga zainteresovanim stranama u oblastima upravljanja projektima, turizma, kulture, ruralnog razvoja, zelenih tehnologija, inovativnog i održivog ekonomskog razvoja, novoformirana jedinica doprinosiće razvoju projekata koji doprinose unapređenju lokalnog poslovnog i društvenog ambijenta.

Državni sekretar za ekonomiju Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma Armend Milla kazao je da će Ministarstvo biti pouzdan partner u budućem radu Biznis Info centra i podsticanju daljeg razvoja preduzetništva na teritoriji opštine. "Prema podacima Monstata opština Tivat nalazi se na 6. mjestu po broju aktivnih poslovnih subjekata, čime se stvara neophodnost unapređenja i razvijanja nove preduzetničke infrastrukture kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou. Budući rad Centra kroz pružanje savjetodavnih usluga, promociju programa podrške i organizaciju preduzetničkih ciklusa edukacije za različite ciljne grupe, predstavljaće odličan model za povezivanje javnog, lokalnog i privatnog sektora i poslužiti kao primjer drugim opštinama za jačanje saradnje sa privatnim sektorom”, izjavio je Milla.

Biznis info centar biće jedinstvena tačka protoka svih informacija koje se odnose na podršku razvoju malog biznisa, i spona između poslovnih i privrednih subjekata i uključenih strana za unapređenje poslovnog ambijenta - nacionalnih institucija, agencija, lokalnih organizacija, međunarodnih partnera, fondova, i drugih aktera.

“Koncipiranje ideje uspostavljanja četiri Biznis info centra proistekla je iz Analize potreba za jačom podrškom razvoju malog biznisa na nivou opština, koja je takođe sprovedena u okviru projekta “Norveška za vas - Crna Gora”. Procjena kapaciteta i spremnosti pojedinačnih opština da realizuju ovakav jedan model, sprovedena je u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i lokalnim samoupravama u toku februara i marta 2022. na osnovu unaprijed definisanih  kriterijuma”, rekao je Armen Čekić, menadžer projekta “Norveška za vas - Crna Gora”, koji sprovodi UNOPS u Crnoj Gori.

Kraljevina Norveška finansirala je osnivanje BIC Tivat sa 12.270 eura, dok je Opština Tivat obezbijedila prostorije i finansirala njihovu rekonstrukciju sa preko 30.000  eura, kako bi se cijeli prostor budućeg BIC priveo namjeni.

post slika

Galerija