Parlamentarni izbori 2012

03 sep 2012

Opštinska izborna komisija daje sledeće saopštenje

Sve potrebne informacije u vezi predstojećih parlamentarnih izbora možete dobiti na telefone:

 Jovanka Laličic                                069 042 655
Predsjednik OIK-a  

Elvis Mustajbašić                               067 509 301
 Sekretara OIK-a


Zapisnik sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.09.2012.godine sa  početkom u 14 h – dalje


Rješenja za biračke odbore:

 • BM  br.1-LEPETANE – dalje
 • BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVAdalje  
 • BM br.3 SELJANOVOdalje
 • BM br.4 SELJANOVO Idalje
 • BM br.5 -TIVAT MAŽINAdalje
 • BM br.6 -TIVAT CENTAR Idalje
 • BM br.7-TIVAT KALIMANJ Idalje
 • BM br.8-TIVAT ČEŠLJARdalje
 • BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOKdalje
 • BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALAdalje
 • BM br.11-GRADIOŠNICA Idalje
 • BM br.12-ĐURAŠEVIĆIdalje
 • BM br.13-RADOVIĆIdalje
 • BM br.14-KRAŠIĆIdalje
 • BM br.15- SELJANOVO IIdalje
 • BM br.16- TIVAT CENTAR IIdalje
 • BM br.17- TIVAT KALIMANJ IIdalje
 • BM br.18- GRADIOŠNICA IIdalje
 • BM br.19- TIVAT MAŽINA Idalje