Parlamentarni izbori 2012

03 sep 2012

Opštinska izborna komisija daje sledeće saopštenje

Sve potrebne informacije u vezi predstojećih parlamentarnih izbora možete dobiti na telefone:

 Jovanka Laličic                                069 042 655
Predsjednik OIK-a  

Elvis Mustajbašić                               067 509 301
 Sekretara OIK-a
Zapisnik sa III sjednice Opštinske izborne komisije održane 26.09.2012.godine sa  početkom u 14 h - dalje
Rješenja za biračke odbore:

 • BM  br.1-LEPETANE - dalje
 • BM br.2-DONJA I GORNJA LASTVA - dalje  
 • BM br.3 SELJANOVO - dalje
 • BM br.4 SELJANOVO I - dalje
 • BM br.5 -TIVAT MAŽINA - dalje
 • BM br.6 -TIVAT CENTAR I - dalje
 • BM br.7-TIVAT KALIMANJ I - dalje
 • BM br.8-TIVAT ČEŠLJAR - dalje
 • BM br.9-TIVAT-LAMELE,ST.BLOK - dalje
 • BM br.10-TIVAT-KALIMANJ OBALA - dalje
 • BM br.11-GRADIOŠNICA I - dalje
 • BM br.12-ĐURAŠEVIĆI - dalje
 • BM br.13-RADOVIĆI - dalje
 • BM br.14-KRAŠIĆI - dalje
 • BM br.15- SELJANOVO II - dalje
 • BM br.16- TIVAT CENTAR II - dalje
 • BM br.17- TIVAT KALIMANJ II - dalje
 • BM br.18- GRADIOŠNICA II - dalje
 • BM br.19- TIVAT MAŽINA I - dalje