PLANOVI I PROGRAMI

21 jul 2014

POLICENTRIČNI PLAN ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI ZA BOKU KOTORSKU I PRIJESTONICU CETINJE - dalje

POLYCENTRIC SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLAN FOR BOKA BAY AND THE OLD ROYAL CAPITAL OF CETINJE - dalje


LOKALNI PLAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA PERIOD OD 2017. DO 2021. godine - dalje


LOKALNI PLAN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVINSKIM OTPADOM ZA PERIOD 2017 - 2020 GODINE - dalje

SAGLASNOST na Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom - dalje

ODLUKA o usvajanju Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom - dalje


GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA 2018. GODINU - dalje

OPŠTINSKA STRATEGIJA ZA MLADE 2017-2021 - dalje

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SPORTA ZA OPŠTINU TIVAT ZA 2017. GODINU - dalje

PROGRAM RAZVOJA SPORTA OPŠTINE TIVAT 2015-2020 - dalje

PROGRAM RAZVOJA KULTURE OPŠTINE TIVAT 2015-2020 - dalje


LOKALNI PLAN ZA RAZVOJ USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE 2015 - 2019 - dalje

LOKALNI PLAN ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU - dalje


Akcioni plan za prilagođavanje javnih saobraćajnih površina kretanju lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom - dalje 


 

Lokalni plan za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana za period 2017-2021 u opštini Tivat - dalje

Lokalni plan za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštinu Tivat za period 2013 - 2017 godine - dalje


PROGRAM SUFINANSIRANJA SPORTA ZA 2013. GODINU - PDF     ZAKLJUČAK

Lokalni plana akcije za mlade Tivat - plan     zaključak

Lokalni akcioni plan inkluzije rae populacije u opštini Tivat za period od 2011-2015  - dalje

Lokalni plan akcije za djecu - dalje


Lokalni plan zaštite životne sredine za period od 2011 do 2015 godine - dalje

Lokalni akcioni plan za biodiverzitet za period od 2013. do 2018. godine - dalje   zaključak

Lokalni Plan Upravljanja Otpadom Opštine Tivat za period 2009 – 2013. godine - dalje


Plan obuke lica sa stečenim visokim obrazovanjem u organima lokalne uprave i lokalne samouprave u 2013. godini - dalje