ISPITIVANJE NIVOA ELEKTRIČNOG POLJA

21 jul 2014

Opština Tivat je kao jednu od aktivnosti Lokalnog plana zaštite životne sredine izvršila mjerenje nivoa električnog polja u opsegu od 47MHz do 2500MHz, a za navedena ispitivanja angažovan je Elektrotehnički fakultet iz Podgorice. Mjerenje je izvršeno u julu mjesecu 2014. godine metodom brzog pregleda na sledećim lokacijama:

- Trg magnolija, Izvještaj broj 0905-353-6/10 od 17.07.2014. godine

- Seljanovo, Izvještaj broj 0905-353-6//11 od 17.07.2014. godine

- Radovići, Izvještaj broj 0905-353-6/12 od 17.07. 2014. godine

Rezultati ispitivanja nivoa električnog polja na navedenim lokacijama su znatno ispod granične vrijednosti koja je definisana standardom JUS.N.NO.205 i iznosi 27.45 V/m. Kako se izmjerene vrijednosti nivoa električnog polja ni na jednoj poziciji nisu približile graničnoj vrijednosti, nisu vršena dalja ispitivanja.

Izvještaj broj 0905-353-6/10 od 17.07.2014. godine (Trg magnolija) - dalje

Izvještaj broj 0905-353-6/11 od 17.07.2014. godine (Seljanovo) - dalje

Izvještaj broj 0905-353-6/12 od 17.07. 2014. godine (Radovići) - dalje