STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE TIVAT

21 jul 2014

 


Strateški plan razvoja opštine Tivat 2019-2022 – dalje


Strateški plan razvoja opštine Tivat 2012-2016 – dalje


 Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat za 2013 godinu  – dalje