STRATEŠKI PLAN RAZVOJA OPŠTINE TIVAT

21 jul 2014

 


Strateški plan razvoja opštine Tivat 2019-2022 - dalje


Strateški plan razvoja opštine Tivat 2012-2016 - dalje


 Informacija o realizaciji strateškog plana u opštini Tivat za 2013 godinu  - dalje