POČELA PRIJAVA ZA OBUKU VRŠNJAČKIH EDUKATORA V GENERACIJE

29 mar 2016

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja mladih opštine Tivat i ove godine organizuje trodnevnu obuku za Vršnjačke edukatore V generacije. Anketa je dostupna svim učenicima tivatskih škola, a mogu je dostaviti pedagoškim službama ili u Kancelariji.
Vršnjačka edukacija je proces podučavanja vršnjaka koju organizuju obrazovani i obučeni mladi ljudi , koji imaju znanja i vještine a motivisani su da svoja znanja podijele i prenesu mladima istog uzrasta. Do sada je obuku, koju vode koordinatorka kancelarije mr Darka Ognjanović, pedagogica SMŠ Mladost Snežana Kršikapa, prof.soc.Tanja Perović i vršnjačke edkatorke starijih generacija, prošlo oko 40 učesnika/ca i svi su nakon obuke bili angažovani kroz različite oblike rada sa mladima.
Pozivamo mlade kreativne ljude koji smatraju da imaju posebne vještine i znanja da nam se pridruže. Selekcija će biti završena do 18. aprila, a obuka traje od 21.04 do 23.04 .2015.g. Nakon tri dana polaznici/ce dobijaju sertifikate o završenoj obuci.

Plan rada - obuka Vršnjačkih edukatora - dalje

Anketa  - dalje