Početak radova na izgradnji kuhinje u SMŠ Mladost – projekat CUHaCHA

01 okt 2021

Opština Tivat je započela za izvođenjem radova na adaptaciji kuhinje i instalaciji potrebne opreme u Srednjoj mješovitoj školi Mladost.  Navedeni radovi su jedna od aktivnosti projekta „EnhanCing Sustainable ToUrism Development through Culinary HeritAge – CUHaCHA“, koji se realizuje u okviru drugog poziva Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za period 2014-2020. godine. Rok za završetak radova je 60 dana, a njihova ukupna vrijednost iznosi 89,387.00 eura bez PDV-a.

Pored uređenja i opremanja “The culinary heritage showroom” kuhinje u SMŠ Mladost, Opština Tivat kao partnerska organizacija projekta, radiće na valorizaciji i promociji gastronomskog nasljeđa, putem organizovanja specijalizovanih obuka, umrežavanjem i promocijom novih turističkih proizvoda koji će biti proizvedeni u okviru projekta. Jedan od tih proizvoda će biti “Culinary heritage trails”- staze gastronomskog naslijedja, kao i kuvar tradicionalnih recepata.

Vodeći partner projekta je Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA (Hrvatska), a ostali partneri na implementaciji projekta, pored Opštine Tivat, su Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko – Neretvanske županije – Kanton (Bosna i Hercegovina) i Zadarska županija (Hrvatska). Period implementacije projekta je od 15.08.2020. do 14.08.2022. godine. Ukupan budžet projekta je 710.946,94 eura, dok je iznos namijenjen Opštini Tivat 173.823,60 eura. Projekat je odobren u okviru programske prioritetne mjere: Doprinos razvoju turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine.

Osnovna tema projekta je tradicionalna hrana koja je hiljadama godina igrala glavnu ulogu u tradiciji i folkloru zemalja programskog područja, predstavljajući osnovni dio njihove kulturne baštine. Hrana i kultura su od posebne važnosti na ovom području gdje su tradicija, kulturna baština, gastronomija i ugostiteljstvo neraskidivo isprepleteni. Lokalna kuhinja i proizvodi mogu podstaći inovacije i promociju, unaprijediti razvoj na regionalnom i globalnom nivou, te još više poboljšati turističku ponudu.

post slika