PODRŠKA MATURANTIMA

29 mar 2017

Opština Tivat, u koordinaciji sa Sekretarijatom za kulturu i društvene djelatnosti, i saradnji sa SMŠ “Mladost”, obezbijedila je finansijsku podršku odlasku učenika ove škole-maturanata na Sajam sezonskih poslova u turizmu - “Summer job”- koji organizuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore, a koji će se održati 29. marta u Kotoru. Maturanti će imati priliku da se na neposredan način upoznaju sa mogućnostima sezonskog zapošljavanja u Crnoj Gori.

Osim navedenog projekta opštinski Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti pružio je podršku maturantima i za odlazak na Sajam obrazovanja, poslova i praksi “Dani karijere”, koji će se održati u Podgorici, 30. marta, na kojem će učešće uzeti 150 najvećih poslodavaca koji će ponuditi značajan broj radnih mjesta, kao i fakultetske jedinice Univerziteta Crne Gore.
Oba događaja odlična su prilika da mladi ljudi dobiju šansu da tokom ljetnjih mjeseci vrše određene poslove od kojih će imati prihod, kao i priliku da upoznaju proces rada i steknu radne navike, što će im sve biti od koristi u donošenju odluke i procjene o nastavku daljeg školovanja i mogućnosti zapošljavanja.

 

post slika