Pogon za izradu kovanog gvožđa i rezanog kamena – “Veljić Company” d.o.o.

12 aug 2013

Obavještenje - detaljnije

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi procjene uticaja - detaljnije

Obavještenje II - detaljnije

Rješenje - detaljnije