JAVNI OGLAS ZA POTREBE SEKRETRAIJATA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

26 sep 2016

Javni oglas za radno mjesto POMOĆNIK/CA STARJEŠINE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU - dalje