PONOVNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA OBALNO PODRUČJE CRNE GORE I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

18 maj 2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Obavještava se javnost da će se u periodu od 19.05.2018.godine do 04.06.2018. godine, održati 
 
PONOVNA JAVNA RASPRAVA
 
o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu


Cilj ponovne javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa inoviranim Nacrtom Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.


U toku javne rasprave, u saradnji sa opštinama Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, biće organizovani okrugli stolovi na kojima će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentirani od strane obrađivača. 

Okrugli stolovi će se održati u: 

Ulcinju 29.05.2018. godine od 11-13 h u sali Skupštine opštine 
Baru 29.05.2018. godine od 15-17 h u sali Skupštine opštine 
Budvi 30.05.2018. godine od 11-13 h u Velikoj sali/amfiteatru Akademije znanja
Tivtu 30.05.2018. godine od 15-17 h u Multimedijalnoj sali opštine 
Kotoru 31.05.2018. godine od 11-13 h u sali Kino Boka
Herceg Novom 31.05.2018. godine od 15-17 h u Velikoj sali Skupštine opštine 

Kako bi se obezbijedili optimalni uslovi za uvid zainteresovanih subjekata i davanje eventualnih sugestija i primjedbi, Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave u:

Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Podgorica, IV Proleterske brigade broj 19, III sprat, kancelarija br. 303, od 10 do 13 časova, kao i u sekretarijatima za urbanizam lokalnih samouprava, svakog radnog dana od 11 do 13 časova.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu će biti dostupni i na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma /www.mrt.gov.me/, a primjedbe i sugestije mogu se slati putem e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 04.06.2018. godine.