POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA KOJIMA SE REGULIŠU POSLOVI IZ NADLEŽNOSTI SEKRETARIJATA – Služba zaštite i spašavanja

23 apr 2018

ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU - PDF