PROJEKAT RELOAD – VIŠE OD 20.000€ ZA PROJEKTE „EVROPSKOG DOMA“ I „KREATIVNOG CENTRA“

23 apr 2018

Dvije tivatske nevladine organizacije NVO „Kreativni Centar“ i NVO „Evropski dom“ potpisale su danas (ponedjeljak, 23. april) ugovore sa Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija (UNDP), u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD.

Na javni konkurs, u sklopu ovog projekta, prijavilo se 5 nevladinih organizacija, a pomenute 2 organizacije zadovoljile su potrebne uslove i kriterijume i tako došle do sredstava potrebnih za realizaciju kandidovanih projekata. NVO „Kreativni centar“ za projekat „Kreativni programi vaninstitucionalne podrške“ dobila je 11.780€, dok je NVO „Evropski dom“ projektom „Želimo da napredujemo“ dobila 9.400€.

Ukupan budžet ReLOaD projekta za ovu godinu kada je u pitanju Opština Tivat iznosi 60.000€. Po ovom javnom pozivu više od 20.000€ usmjereno je na dva projekta pa je izvjesno raspisivanje i drugog javnog poziva za nevladin sektor.

Činu potpisivanja ugovora između UNDP-a i predstavnika organizacija koje su na konkursu dobile sredstva, prisustvovao je potpredsjednik opštine Tivat Ilija Janović: „Drago mi je da je Opština Tivat učesnik ovog projekta. Čestitam nevladinim organizacijama koje su dobile sredstva. Budući da znam o kojim se organiazcijama radi, uvjeren sam da će one opravdati pomenuta sredstva te da će za društvo korist biti višestruka.“

Ispred UNDP-a prisutnima se obratila menadžerka projekta, Dženana Šćekić „Zahvaljujem na svim naporima da se ovaj konkurs realizuje. Ovaj projekat pokazao se kao pozitivna praksa u Evropskoj Uniji, a kroz njega opštine su na transparentnan i otvoren način raspodjelile sredstva“. Šćekić je podsjetla da UNDP sprovodi i niz drugih projekata u različitim oblastima na nivou lokalnih uprava.

Sekretarka Sekretarijata za kulturu i društvene djelatnosti i predsjednica komisije za sprovođenje ReLOaD projekta mr Dubravka Nikčević zahvalila se članovima komisije koja je sastavljena od predstavnika lokalne uprave i UNDP-a i dodala: „U ovom krugu, od ukupno 5 prošla su dva projekta koja su zadovoljila sve kriterijume, međutim to ne znači da preostala tri projekta, kao ni novi aplikanti, nemaju šansu da iskoriste novu priliku da dobiju sredstva na drugom javnom pozivu. Projekat ReLOaD će trajati i u 2019. godini, kada ćemo imati novih 60.000 na raspolaganju za nevladine organizacije“.

Nakon čina potpisivanja ugovora, predstavnica UNDP-a dala je dalje smjernice i savjete predstavnicima nevladinih organizacija koje su osvojile sredstva na konkursu.

Projekat ReLOaD finansira Evropska Unija, a u njemu učestvuju zemlje Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori u projekat je uključeno 5 opština, od kojih je jedna Opština Tivat.

Sa potpisivanja RELOAD

post slika