POTPISANI UGOVORI O FINANSIRANJU PROJEKATA U OKVIRU RELOAD PROGRAMA

10 jul 2019

Potpisivanje ugovora o finansiranju projekata sa nevladinim organizacijama iz Tivta kojima su sredstva odobrena nakon sprovedenog konkursa u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), upriličeno je u zgradi Opštine. ReLOaD program finansira Evropska unija (EU), a sprovode Opština Tivat i UNDP.

U ime partnera u programu, ugovore su potpisali stalna predstavnica UNDP-a Daniela Gašparikova  i ovlašćena lica nevladinih organizacija.

Predsjednik Opštine Tivat dr Siniša Kusovac zahvalio se na prilici da Opština Tivat bude jedna od pet lokalnih samouprava u kojima se ReLOaD realizuje.

„Opština Tivat nastoji da unapređuje modele projektnog finansiranja nevladinih organizacija posebno onih koje doprinose ostvarivanju prioriteta iz strateško-razvojnih planova. Upravo su neke nacionalne NVO u istraživanjima prepoznale Opštinu Tivat kao jednu od tri najtransparentnije u Crnoj Gori“, rekao je predsjednik.

Daniela Gašprikova, stalna predstavnica UNDP u Crnoj Gori, ukazala je na značaj partnerstva između nevladinog sektora i lokalnih samouprava.

"Vi ste prepoznali individualnu i kolektivnu odgovornost koju svi društveni akteri treba da imaju, kako bi se obezbijedio bolji kvalitet života za sve građane. Naš zajednički Regionalni program za lokalnu demokratiju na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira EU, a sprovodi UNDP, djeluje upravo u tom pravcu. ReLOaD okuplja sve ključne aktere oko istog cilja, a to je: unapređenje efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti uprava na lokalnom nivou," istakla je Gašparikova.

Na javni konkurs, koji je bio otvoren od 2. aprila do 23. maja, prijavile su se četiri nevladine organizacije kojima su odobreni projekti.

Marina Vuksanović iz NVO “Maslinarsko društvo Boka”, objasnila je da će projekat “Osnažimo poljoprivredu – oživimo selo” (16,520.00 €) trajati osam mjeseci i doprinijeti razvoju ruralnih potencijala Opštine Tivat sa ciljem podsticanja ekonomske diversifikacije poljoprivredne prozvodnje.

Tereza Kiš iz NVO “Centar za savjetovanje i lični razvoj“, sa projektom “Školica dojenja – Tivat“ (15,665.00 €), najavila je ciklus radionica za trudnice i majke, u cilju promocije dojenja kao osnove za cjeloživotno zdravlje.

NVO “Centar za omladinsku edukaciju”, sa projektom “Youth Cultural Activism” (14,391.20 €), kako je naveo Jugoslav Radović, predvidio je promociju kulturnih sadržaja i kulture mladih, obilježavanje Dana mladih, priređivanje sajma hobija, te redizajn sajta Omladinskog kluba.

Ekonomsko osnaživanje žena odnosno pokušaj da se žene sa margina društva osnaže za preuzimanje inicijativa kako bi znanje i vještine prezentovale široj javnosti u domenu turističke i kulturne ponude, prema riječima Ive Gobčević Čelanović, iz NVO “Kreativni centar Tivat”, u fokusu je projekta “Žensko socijalno preduzetništvo u kulturi” (18,000,00 €).

NVO 3

NVO 2

NVO 1

post slika