Potpredsjednik dr Andrija Petković

Doktor političkih nauka Andrija Petković rođen je 1974. godine u Kotoru. Diplomske i magistarske studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka na temu “Političke partije u Crnoj Gori u procesu evropskih i evroatlantskih integracija”. Dugogodišnji je novinar, publicista i pisac, aktivan u političkom i društvenom životu. U više navrata bio je profesionalno angažovan na poslovima odnosa sa javnošću, kako u državnoj, tako i u lokalnoj upravi, ali i u privatnom sektoru. Radio je kao predavač na Fakultetu za mediteranske studije. Takođe, bio radijski urednik i voditelj, te saradnik i urednik brojnih časopisa. Objavio je šest zbirki poezije.

U prethodnim sazivima Skupštine opštine Tivat obavljao je funkciju odbornika,  a u prošlom  i predsjednika SO. Dr Andrija Petković je u istom periodu bio i potpredsjednik Skupštine Zajednice crnogorskih opština. Stalno je nastanjen u Tivtu.


    Ustanove Grada