Potpredsjednik Jovan Brinic

Jovan Brinić rođen je 1982. godine u Kotoru. Diplomske i master studije završio je na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Svoj radni angažman započinje 2007. godine kao član društva za upravljanje investicionim fondom, a nakon obavljanja pripravničkog staža u Opštini Tivat nastavlja rad sve do 2014. godine, na poziciji savjetnika za budžet i šefa trezora u Sekretarijatu za finansije. U 2018. godini osniva porodični biznis iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Posjeduje sertifikat ovlašćenog računovođe Instituta računovođa i revizora Crne Gore, a završio je i brojne obuke Uprave za kadrove Crne Gore, između ostalih u oblastima javnih nabavki, opšteg upravnog postupka, poslovne korespondencije… Od 2015. do 2018. godine bio je član Savjeta MZ Krtoli. Govori engleski i italijanski jezik.

Posao sekretara Sekretarijata za finansije u Opštini Tivat obavljao je od 2020. do 2022. godine, a na mjesto potpredsjednika dolazi sa funkcije odbornika u aktuelnom sazivu SO Tivat.


    Ustanove Grada