Poziv građanima da preuzmu rješenja o označavanju kuća i zgrada

24 feb 2020

Sekretarijat za komunalne poslove, saobraćaj  i energetsku efikasnost opštine Tivat obavještava građane koji nisu preuzeli rješenja o određivanju kućnog broja i tablicu sa brojem zgrade da to mogu uraditi svakog radnog dana od 8h do 14h  u opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

Radi se o građanima ulica: Pod kuk, Markuševina, Mažina, Mažina II, Mažina III, Mažina IV, Matkovići, Učuri-do, Tripovići, Radoševići, Peani, Češljar, Stari-put, Staničići, Gornji Kalimanj I, Gornji Kalimanj II, Gornji Kalimanj III, Kalimanjska, Kalimanjska I, Kalimanjska II, Kalimanjska III, kalimanjska IV, Belani, Brijeg Gverovića, Bućarska, Nikšićka, Marići, Marići I, Bogunovo, Bogunovo I, Tomičići, Podgorička, Nikole Tesle, Ponta Seljanovo, Šetalište Seljanovo, koji nisu preuzeli rješenja o određivanju kućnog broja i tablicu sa brojem zgrade,  da isto učine svakog radnog dana od 8h do 14h  u opštini Tivat, kancelarija br.11, I sprat.

post slika