Poziv za NVO za učešće na radionici “Utvrđivanje predloga prioriteta ReLOaD2 Konkursa”

25 jan 2022

Lokalne samouprave Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi i projekat ReLOaD pozivaju zainteresovane nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na radionicu pod nazivom „Utvrđivanje prijedloga prioriteta ReLOaD2 konkursa“, koja će se održati u četvrtak, 03. februara 2022. godine, sa početkom u 9.00 sati. Radionica će se održati on-line, putem Zoom platforme, a odabranim učesnicima će naknadno biti dostavljen pristupni link platforme.

Radionica se organizuje u cilju planiranja prioriteta Konkursa Regionalnog progama lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji će biti objavljen u okviru klastera „Coastal Mates“ za nevladine organizacije sa teritorija opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi. Prvog dana radionice, predstavnici lokalnih samouprava i zainteresovanih nevladinih organizacija će, uz podršku predstavnika UNDPa, identifikovati strateške prioritete razvoja lokalnih samouprava Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi i tokom zajedničkog rada i analize definisati 3 – 5 prioritetnih oblasti i podoblasti koje je moguće podržati u okviru ReLOaD2 programa, a koje će postati dio prijedloga prioriteta Konkursa. Ovako definisani prijedlog prioriteta Konkursa će biti dostavljen na dodatne konsultacije svim nevladinim organizacijama i ostalim zainteresovanim stranama sa teritorija opština, prije finalizacije i objave Konkursa.

Za učešće na radionici se mogu prijaviti sve zainteresovane nevladine organizacije sa teritorija opština Budva, Kotor, Tivat i Herceg Novi dostavljanjem maila sa iskazanim interesovanjem za učešće i kontakt detaljima kandidovanog predstavnika/ce – ime, prezime, email adresa i kontakt telefon.

U slučaju da pristigne veliki broj prijava za učešće, predstavnici opština i UNDP će, shodno optimalnom broju učesnika, izabrati u roku prijavljene učesnike na osnovu kriterijuma aktivnosti i vidljivosti NVO u zajednici i postignućima u oblasti u kojoj NVO djeluje, kao i prethodnog iskustva i uključivanja NVO u procese odlučivanja i kreiranja politika. Odabrani predstavnici će biti obavješteni o učešću od strane UNDP i dalja komunikacija nastavljena direktno sa njima.

Molimo vas da Vašu zainteresovanost za učešće na radionici  potvrdite do petka, 28. januara 2022, do 16:00h, na e-mail adresu tamara.cirgic@undp.org .

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program će biti realizovan u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Pozivno pismo i dnevni red radionice - dalje