Poziv za preuzimanje ruksaka za učenike RE populacije

07 sep 2022

Opština Tivat je u budžetu za 2022. godinu izdvojila sredstva za kupovinu školskih ruksaka za 19 učenika, pripadnika RE populacije koji su polaznici prvog razreda osnovne škole.

Ova aktivnost proizilazi iz Lokalnog plana za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana  i  doprinosi unapređivanju položaja romskog i egipćanskog stanovništva u Tivtu i ostvarivanju i zaštiti njihovih prava.

Školski ruksaci  se mogu  preuzeti u prostorijama Sekretarijata za društvene djelatnosti, kancelarija broj 16, na drugom spratu, u četvrtak (08.09.2022.godine) od 12 - 14 časova.

post slika