Poziv za učešće na radionici i prezentaciji o tehnici gradnje suvozida, 17-19. jun 2014.

06 jun 2014

Datum RADIONICE: 17–19. jun 2014. (Rok za prijavljivanje: srijeda 11. jun 2014.)

Mjesto: Gornja Lastva, Tivat, Crna Gora

Partneri projekta “Baština-Pokretač razvoja” pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće na radionici o tehnici gradnje suvozida, koja će se održati u Gornjoj Lastvi, Tivat, u periodu 17-19. juna 2014. godine. Radionica se organizuje kao jedan od događaja u okviru aktivnosti „Dani pejzaža“.

Cilj Radionice o tehnici gradnje sovozida je kratka obuka zainteresovanih građana/ki o zidanju kamenom na tradicionalni način.

Radionica je namijenjena građanima/kama zainteresiranim za praktičnu obuku u tehnici gradnje suvozida, predstavnicima/cama institucija iz oblasti zaštite graditeljskog nasljeđa, predstavnicima/cama medija, kao i svim građanima/kama koji/e žele očuvan pejzaž, posebno kulturni pejzaž Vrmca.

Radionica, koju će voditi dva međunarodna stručnjaka za tehniku gradnje suvozida, odvijaće se kroz konkretni rad na lokalitetu u Gornjoj Lastvi.

Radionica će se sastojati iz dva dijela:

17. i 18. juna 2014.- Praktični rad zidanja suvozida u Gornjoj Lastvi. Cilj ovog dijela radionice je upoznavanje i obuka učesnika/ca sa tehnikom zidanja kamenom ’u suvo’. Obuka se vrši kroz praktični rad preziđivanjem neke od urušenih međa u Gornjoj Lastvi. Učesnici/ce će raditi podijeljeni u dvije grupe, koje će voditi po jedan profesionalac, stručnjak za ovu tehniku zidanja.

19. juna 2014. u Domu kulture u Gornjoj Lastvi – Prezentacija rezultata prakitčnog rada iz predhodna dva dana i predavanja o građevinama zidanim tehnikom svozida na prostoru Mediterana, kao i predstavljanje iskustava na polju zaštite, obnove i promocije tehnike gradnje suvozida, koje će održati stručnjaci voditelji radionice.

Biće obezbijeđen prevoz za učesnike/ce radionice od Tivta do Gornje Lastve i nazad, kao i hrana za prva dva dana praktičnog rada. Nije planirano obezbjeđivanje smještaja za učesnike/ce radionice.

Svi koji su zainteresovani da se upoznaju sa tradicionalnom tehnikom gradnje suvozida i učestvuju u radionici mogu se prijaviti na telefon 032 302 520 ili e-mail adresu: vesna@expeditio.org, do srijede, 11. juna 2014. Molimo zainteresovane da prilikom prijave ostave kontekt telefon i e-mail.