Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova službe zaštite i spašavanja

12 feb 2016

- Odluka o dopunama i izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u službi zaštite i spašavanja - dalje

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova službe zaštite i spašavanja - dalje