SAMOSTALNI/A REFERENT/KINJA ZA KNJIGOVODSTVO I LIKVIDATURU

08 feb 2016

- Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj - dalje

- Lista kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa - dalje

- Izvještaj o provjeri sposobnosti - dalje

- Obavještenje o zatvaranju javnog oglasa - dalje