PREDAVANJE O PREVENCIJI BOLESTI ZAVISNOSTI U SMŠ MLADOST

28 feb 2014

U cilju edukacije učenika srednje škole Mladost u Tivtu i u okviru predmeta zdravi stilovi života, koordinatorka Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti mr.Darka Ognjanović  prikazala je edukativni film „Korak do dna“.
Film je namijenjen mladima uzrasta 13 – 18 godina, u cilju skretanja pažnje na posledice koje nastaju prilikom zloupotrebe alkohola i najraširenijih psihoaktivnih supstanci kod mladih (marihuane, ekstazija i heroina). Film ukazuje na predrasude u vezi sa zloupotrebom alkohola i droga, ali daje i odgovore na najčešće dileme oko  uzroka, efekata i posledica koje izaziva zloupotreba PAS-i, podstiče na konstruktivnu organizaciju slobodnog vremena i aktivno rešavanje problema.
Ovaj tridesetominutni film je izazvao pažnju , a nakon njega koordinatorka je prezentovala rad Kancelarije i odgovarala na pitanja učenika. Času je prisustvovao i profesor Ivo Lekić koji predaje časove iz predmeta zdravi stilovi života i  a kojim je nastavljena saradnja koja je na ovakav način započeta prošle godine.