ODRŽANA 10. SJEDNICA ETIČKE KOMISIJE ZA LOKALNE SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U OPŠTINI TIVAT

28 feb 2014

Etička komisija za lokalne službenike i namještenike u Opštini Tivat, održala  je desetu sjednicu .
Napravljen je presjek ostvarenosti radnih zadataka i konstatovano je slijedeće:
Predloženi Godišnji izvještaj o radu je usvojen i dat je SO na usvajanje  na prvom narednom zasijedanju.Osim o ovom izvještaju date su smjernice za dalji rada kako bi se poboljšala komunikacija između organizacija i Komisije prilikom ažuriranja podataka o kadrovskim promjenama.
.Pored navedenog analizirano je stanje ispunjenosti ustanovljenih zadataka u prethodnom periodu. Izraženo je zadovoljstvo do sada učinjenim, kao i saradnjom organa (službi, preduzeća, ustanova i organizacija) na čije zaposlene se odnosi Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca.
U toku je faza upoznavanja zaposlenih sa odredbama Etičkog kodeksa,na neposredan način tako da je već napravljen plan posjeta ustanovama kao i ostvarivanje komunikacije sa izabranom kontakt osobom.
Precizirane su i   aktivnosti oko medijskog predstavljanja rada Komisije i način  saradnje  kako sa službenicima i namještenicima tako i sa građanstvom.
                            

PREDSJEDNICA KOMISIJE
 Mr.Darka Ognjanović