Sastanak sa predstavnicima Instituta za biologiju mora

28 feb 2014

U prostorijama Opštine Tivat juče je održan sastanak sa predstavnicima Instituta za biologiju mora, povodom pružanja podrške projektu DeFishGear -- Sistem za upravljanje zastarjelim ribolovnim alatom u jadranskoj regiji), kome je cilj individualizovati nove strategije u cilju smanjenja morskog otpada u Jadranskom moru. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Adriatic Programa (Instrument for the Pre-accession Assistance – Sredstva za pretpristupnu pomoć).
Sastanku su prisustvovali savjetnik predsjednika Petar Vujović, sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Zorica Gverović, Biljana Krivokapić,  Ivona Petrović, predstavnica JP Komunalno Tivat Vesna Lekić i predstavnice Instituta za biologiju mora dr Milica Mandić i  dr Ana Pešić.
Glavni cilj ovog projekta je da uključi ribarske brodovi i čamce u akcije smanjenja zagađenja mora  tako što će koristiti opremu za sakupljanje i odlaganje otpada sa svojih brodova, a otpad sakupljen na moru za vrijeme ribolovnih operacija odlagati u  objekate i opremu za sakupljanje otpada na mjestima koja će za tu svrhu biti određena tokom trajanja projekta.
Projekat realizuju institucije iz Slovenije, Italije, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine i Grčke. Ukupan budžet projekta iznosi 5.353.764,70 eura.