PREDLOŽENI KANDIDATI

16 sep 2014

- Mirela Mudreša - NVO Ars Praesentia

- Đorđe Trajčevski - NVO Djeca Tivta

- Rajka Čavor - NVO Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata

- Marijana Mišić Škanata - NVO Evropski dom

- Predrag Šušić - NVO KUD Boka

 

 

Predloženi kandidati ispred lokalne uprave, javnih službi i organizacija koje osniva Opština: 

 

- Đuro Grubišić

- Krsto Krstović

Slađana Obradović