Predlog mjera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Tivat

18 mar 2020

U skladu sa novom epidemiološkom situacijom u Crnoj Gori, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje održao je sjednicu, razmotrio aktuelnu situaciju u Tivtu i predložio novi set mjera. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac.

 Mjere, zabrane i ograničenja:

 1. Epidemiološki nadzor u Domu zdravlja da bude uspostavljen tokom 24 časa, radi kontinuirane kontrole.
 2. Komunalna policija, komunalna inspekcija i saobraćajna policija da redovno, 24 časa realizuju kontrolu sprovođenja mjere zabrane okupljanja na javnim mjestima.
 3. Povezivanje sa javnim sektorom, odnosno NVO i pojedincima radi pružanja podrške starim osobama i hroničnim bolesnicima.
 4. Nadležni sanitarni inspektor, u saradnji sa Domom zdravlja, policijom i komunalnom inspekcijom da kontroliše sprovođenje propisanih mjera za osobe u režimu samoizolacije.
 5. Na osnovu predloženih mjera Nacionalnog koordinacionog tima, kao primarna lokacija za karantin određuje se hotel Kamelija u Donjoj Lastvi.
 6. Snabdijevanje osnovnim životnim namirnicama i ljekovima samohranih staračkih domaćinstava koja su na evidenciji službe geronto-domaćica i korisnika u stanju socijalne potrebe, povjerava se Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Tivat.
 7. Sva zvanična komunikacija sa građanima odvija se putem veb-sajta Opštine, viber zajednice Opština TIVAT  Community, zvaničnih naloga Opštine Tivat na društvenim mrežama i Radio Tivta.
 8. Opština Tivat priprema raspored restriktivne realizacije građevinskih radova na investicionim projektima. Prioritet je hitno asfaltiranje saobraćajnice na kružnom toku kod Doma Vojske i saobraćajnice u Gradiošnici, radi bezbjedne komunikacije sanitarnih, medicinskih i drugih službi u slučaju potrebe.
 9. Opštinska preduzeća Vodovod i kanalizacija i doo Komunalno Tivat tolerisaće kašnjenja u plaćanju računa do 30 dana.
 10. Pojačane mjere kontrole procedura dostave hrane iz ugostiteljskih objekata.
 1. Na osnovu preporuke Nacionalnog koordinacionog tima, sahrane se obavljaju samo u krugu porodice, bez primanja saučešća u kapelama.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje korigovaće postojeće i donositi nove mjere, u skladu sa epidemiološkom situacijom i mjerama Nacionalnog koordinacionog tima.