Predlog tačaka dnevnog reda XI sjednice Skupštine opštine Tivat

00. Zapisnik o radu X sjednice SO Tivat PDF

1. Informacija o radu JPU Bambi Tivat u 2022.godini PDF

2. Informacija o radu OŠ Drago Milović Tivat za 2022.godinu PDF

3. Informacija o radu OŠ Branko Brinić za 2022.godinu PDF

4. Informacija o radu JU SMŠ Mladost u 2022.godini PDF

5. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2022 godinu PDF

6. Informacija o radu OO Crveni krst za 2022.godinu PDF

7. Informacije o radu Centra za socijalni rad za 2022.godinu PDF

8. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2022.godini PDF

9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Gradska biblioteka za 2022.godinu PDF

10. Izvještaj o radu DOO ViK sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora za 2022. godinu PDF

10.1 Izvještaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2022. godinu DOO Komunalno Tivat PDF

11. Godišnji izvještaj o realizaciji programa obavljanja kom. djel. DOO Komunalno za 2022.g PDF

12. Izvještaj o radu sa fin izvještajem TO Tivat za 2022.godinu PDF

13. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.par. 1146 1 KO Radovići PDF

14. Predlog Odluke utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciji u cilju zaštite vodoizvorišta Brštin PDF

15. Predlog Odluke o osnivanju DOO Biznis info centar Tivat PDF

16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju kom.djel doo Komunalno PDF

17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti doo VIK PDF

18. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima PDF

19. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-proširenje sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže,obuhvat DUP Gornji Kalimanj PDF

20. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-proširenje sekundarne kanalizacione mreže-Gornji Kalimanj PDF

21. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-vodovodni cjevovod za snadbdijevanje rezervoara Tivat iz rezervoara Podkuk PDF

22. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići PDF

23. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-radovi na distributivnoim cjevovodu, Dup Donja Lastva PDF

24. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa-proširenje kanalizacione mreže Donja Lastva PDF

25. Predlog Odluke o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa-proširenje kanalizacione mreže DUPovi Mrčevac,Gradiošnica,Sektor 22 i 23 PDF

26. Predlog Odluke o izgradnji lok.objekta od opšteg interesa-distributivna mreža za rezervoar Gradiošnica PDF

27. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa PDF

28. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji pomoćnih objekata PDF

29. Predlog Odluke o završnom budžetu Opštine Tivat za 2022 godinu PDF

30. Predlog Odluke o imenovanju dva člana Savjeta DOO Lokalni javni emiter Radio Tivat PDF

31. Predlog Odluke o razrješenju članova OD DOO VIK PDF

32. Predlog Odluke o imenovanju članova OD DOO ViK PDF

Ustanove Grada