PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXIII SJEDNICE

23 aug 2018

1.Predlog Odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika opštine Tivat - dalje
2.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje
3.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje potpredsjednika opštine Tivat - dalje 
4.Predlog Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama - dalje
5.Predlog Opšteg plana zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od lokalnog značaja opštine, za period od 2018 do 2023 godine - dalje
6.Predlog Odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu - dalje
7.Predlog Odluke o izmjeni odluke o mjesnim zajednicama - dalje
8.Građanska inicijativa za donošenje akta o uređivanju pitanja upravljanja i korišćenja marine Kalimanj - dalje
9.Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat za 2017 godinu.  - dalje
10.Predlog Odluke o izmjeni odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parc. 35/2, 35/3 i 37/2 KO Mrčevac - dalje